--
Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε την οριστικοποιημένη αίτησή σας πρέπει να εισάγετε και τον Κωδικό Επανασύνδεσης που αναγράφεται στην εκτυπωμένη αίτησή σας
Σε περίπτωση που το κουμπί "Είσοδος" δε δουλεύει, παρακαλώ πατήστε ανανέωση (F5)

Οδηγίες


Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης από εδώ

Για να εισέλθετε για πρώτη φορά στην εφαρμογή, παρακαλώ εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου και το ΑΦΜ σας, στα αντίστοιχα πεδία.

Αφού καταχωρίσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή σας, μπορείτε να την αποθηκεύσετε όσες φορές θέλετε. Όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να υποβάλετε οριστικά την αίτησή σας, θα πρέπει να την οριστικοποιήσετε από την αντίστοιχη επιλογή. Μετά την οριστικοποίηση (και μόνο τότε) θα μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε την αίτηση, την οποία θα πρέπει να υπογράψετε και να την προσκομίσετε στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Προσοχή! Αν δεν προχωρήσετε σε οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή δε θα ισχύει και θα αγνοηθεί κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

Αν μετά την οριστικοποίηση της αίτησης (και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί) θέλετε να κάνετε τροποποίηση της αίτησής σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή και μαζί με τα στοιχεία σας (ΑΜ, ΑΦΜ) θα πρέπει να εισάγετε και τον Κωδικό Επαναδύνδεσης, ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη αίτηση. Αν προχωρήσετε σε τροποποίηση οριστικοποιημένης αίτησης, θα πρέπει εκ νέου να γίνει οριστικοποίηση, εκτύπωση ή κατέβασμα και υπογραφή της νέας αίτησης, καθώς και αποστολή στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ώστε να αντικατασταθεί η προηγούμενη αίτησή σας.

Σημαντικό! Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών καλό είναι να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή (κουμπί "Έξοδος") για καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.