Βεβαιώσεις αποδοχών
ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης


Οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές κρατικού προϋπολογισμού) που από το έτος 2020 και μετά ανήκαν στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να κατεβάσουν τη βεβαίωση αποδοχών τους

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμ. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στο 2310640049 ή στο didevplir@sch.gr