Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ
Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα κενά.

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 9723/28-6-12 οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στα εναπομείναντα κενά (μετά τις 29-6-2012), θα αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 10-7-2012. Κατ΄ εξαίρεση, όσοι από τους μετατιθέμενους εμπλέκονται αιτιολογημένα με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των εξετάσεων οφείλουν να παρουσιαστούν εντός ευλόγου χρόνου μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και οπωσδήποτε εντός του μηνός Ιουλίου 2012.

Ενημέρωση σχετικά με προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ (αρχείο zip)

Ανακοίνωση
Διαδικασία αιτήσεων Βελτίωσης θέσης/ Οριστικής Τοποθέτησης/ Τοποθέτησης μετά από Μετάθεση: Αιτήσεις έως την Τρίτη 26-6-2012 11:00πμ.

Αιτήσεις Βελτίωσης Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ:

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι χωρίς δήλωσή τους σύμφωνα με την υπ? αριθ. 17/14-6-2012 Πράξη του. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα οι οποίοι ΔΕΝ έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης να δηλώσουν εάν επιθυμούν να μετέχουν στις διαδικασίες τοποθετήσεων. Αιτήσεις έως Δευτέρα 25-06-2012.

icon Ανακοίνωση

icon Πίνακας (ανακοινοπ. 25-6-12/Διορθώσεις)