Οι καταχώρηση των αιτήσεων γίνεται καθημερινά 8:00 με 14:00.