Ανακοινοποιείται από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ο οριστικός πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή ως προς τα μόρια του εκπαιδευτικού ΜΟΥΛΙΑΝΗΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλάδου ΠΕ03 με ΑΜ 223049.