Σας ενημερώνουμε ότι ο ΑΣΕΠ έχει ανακοινώσει διευκρινίσεις που αφορούν τις αιτήσεις για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: