Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν στη σχολική μονάδα υπηρέτησής τους και επιθυμούν να διατεθούν μερικά ή ολικά σε Δ.Ι.Ε.Κ. που ανήκει στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 15.00 μ.μ. Επισυνάπτονται πίνακες με τα κενά των Δ.Ι.Ε.Κ. όπως αυτά έχουν σταλεί στη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

            Για τους εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν διατεθεί σε Δ.Ι.Ε.Κ. θα παραταθεί η διάθεσή τους για το Εαρινό Εξάμηνο, μετά από σχετική τους αίτηση.