Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 9-3-2020.