Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
σε Σχολικές Μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο
πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α' 111) , Π. Κ. 2014ΣΕ04700000,
Σχολικό Έτος 2020-2021.

 

Σύνδεση