Ανακοινώνουμε τους πίνακες διάθεσης και τροποποιήσεων διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Πράξη 51η/19-10-2021 του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης).