Ανακοινώνουμε τους πίνακες διάθεσης και τροποποιήσεων διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου (Πράξη 56η/16-11-2021 του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης).