Ανακοινώνουμε τον πίνακα τοποθέτησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού από άλλo ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την Πράξη 57η/23-11-2021.

Σύνδεση