Ανακοινώνουμε τον πίνακα τροποποιήσεων διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.