Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθέτησης των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Προθεσμία υποβολής "αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων" έως 13/5/2022 και ώρα 13:00μμ.

Σύνδεση