Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι θα κάνουν αίτηση μόνο αν το επιθυμούν.icon Ανακοίνωση για δηλώσεις τοποθέτησης Υπεραρίθμων
iconΠίνακας εκπαιδευτικών που δεν επελέγησαν στα ΔΕΠΠΣ και στελεχών εκπαίδευσης που ανήκαν οργανικά σε ΠΠΣ
iconΠίνακας χαρακτηρισμού υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
iconΠίνακες κενών-πλεονασμάτων (εκτός ΠΕ04)
iconΠίνακας κενών-πλεονασμάτων ΠΕ04
iconΈντυπο δήλωσης τοποθέτησης