Ανακοίνωση

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ13, ΠΕ19-20, καθώς και εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μερικής ή ολικής διάθεσης στο 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (Φυλακών), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25-9-2013 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.