Σας ενημερώνουμε ότι ήρθε η εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014.

 

Ως ημερομηνία Έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014 ορίζεται η Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014.

 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί θα προσέλθουν την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 στη Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση και στη συνέχεια θα αναλάβουν υπηρεσία στα ΣΚΕΔ που έχουν τοποθετηθεί.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη ώρα προσέλευσης, πιθανά δικαιολογητικά κλπ θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας, αύριο Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 το μεσημέρι μετά τις 14.00.