Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης γίνεται τροποποίηση του πίνακα λειτουργικών κενών, μετά από διορθώσεις σφαλμάτων και μεταβολών στο πλήθος τμημάτων σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από αλλά ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι ήδη κατέθεσαν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί (Τετάρτη 24-9-2014), υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.