Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους στις 30-9-2014.

Σύνδεση