Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τις 8:00 έως 14:30 στο Τμήμα της Διαχείρισης Προσωπικού.