Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις 1-7-2015.

 

Θα ακολουθήσει νέα απόφαση με τους πίνακες προσωρινών υποδιευθυντών και υπέυθυνων τομέων ΕΚ.