Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών (Βελτίωση-Οριστική-Μετάθεση). Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 26-8-2015 και ώρα 13:30, στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, στις 26-8-2015, ο πίνακας θα οριστικοποιηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή. Την ίδια ημέρα θα υπάρξει ανακοίνωση για δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης μετά την έκδοση της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή.