Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων Β' φάσης (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ), καθώς και ο προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων για το συμφέρον της υπηρεσίας.

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 8-9-2015 και ώρα 13:00.