Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 7-9-2015.