Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ0301 (Μαθηματικοί) επιθυμούν να αποσπαστούν στο Διαπολιτισμικό Γ/Σ Ευόσμου (λειτουργικό κενό 12 ωρών) να υποβάλουν αίτηση απόσπασης το αργότερο έως την Πέμπτη 17-9-2015 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης.