Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διαπολιτισμικών σχολείων, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένο σχολείο, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά, το αργότερο έως την Πέμπτη 24-9-2015 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοσότησης της επισυναπτόμενης απόφασης.