Από τη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας μορίων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 29-1-2016 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

 

(ο πίνακας μορίων για αιτήσεις βελτίωσης θα ανακοινωθεί σε επόμενη φάση, μετά την επεξεργασία των αιτήσεων)