Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 επιθυμούν να διατεθούν εξ ολοκλήρου στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (στα παρακάτω λειτουργικά κενά), να καταθέσουν αίτηση στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, το αργότερο έως τη Δευτέρα 10-9-2018 και ώρα 14:00.

Προσοχή! Σας ενημερώνουμε ότι σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ήδη από εκπαιδευτικούς δε θα ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.