Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ κλάδου ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ84-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89-ΠΕ91-ΤΕ.

Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές το αργότερο έως την Πέμπτη 18-10-2018 και ώρα 12:00.