Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα εξής λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ8801 Γεωπόνων:

1o ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ (21 ώρες)

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (20 ώρες)

και καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου  που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2018-19 στις παραπάνω σχολικές μονάδες να υποβάλουν:
    1. συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασης και
    2. να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση μοριοδότησης, ενώ θα πρέπει και να κατατεθεί υπογεγραμμένη και η ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης.

Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Δευτέρα 22-10-2018 και ώρα 13:00, ενώ  οι ηλεκτρονικές δηλώσεις τοποθέτησης θα μπορούν να κατατίθενται στο παρακάτω ηλεκτρονικό σύστημα:

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

εντός της ίδιας προθεσμίας (η αποστολή της αίτησης απόσπασης και της δήλωσης τοποθέτησης θα μπορούν να αποστέλλονται και με φαξ στο 2310-640265, τηλέφωνο επιβεβαίωσης λήψης φαξ 2310-605703). Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπάρχουν στον παραπάνω σύνδεσμο.

Για τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στον πίνακα μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης, οι οποίοι είχαν καταθέσει δήλωση τοποθέτησης για την προσωρινή τοποθέτησή τους, είναι ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία που αφορούν σε συνυπηρέτηση και εντοπιότητα και δεν απαιτούνται εκ νέου δικαιολογητικά (και δεν μπορούν να τροποποιηθούν). Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατείχαν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση αλλά κατέχουν πλέον θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής δήμου εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο 2310-640261.