Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας των σχολικών μονάδων που υπηρετούν οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί (κλάδων ΠΕ82,ΠΕ84,ΠΕ8709,ΠΕ8801,ΠΕ8802). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης, μόνο εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά κενά που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του δε χρειάζεται να προχωρήσει σε καμία ενέργεια και θα ληφθεί υπόψη η παλιά δήλωση.

Η τροποποιημένη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

και οι εκπαιδευτικοί για την είσοδο στο ΠΣ μαζί με τον ΑΜ και το ΑΦΜ τους θα πρέπει να εισάγουν και τον Κωδικό Επανασύνδεσης που βρίσκεται τυπωμένος πάνω στην παλιά τους δήλωση τοποθέτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ο κωδικός επανασύνδεσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλούν στο 2310-640261. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της τροποποιητικής δήλωσης θα πρέπει αυτή να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή να σταλεί με φαξ στο 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703), το αργότερο έως την Τρίτη 23-10-2018 και ώρα 14:00μμ.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να δηλώσει λειτουργικό κενό που αποτελείται από περισσότερα του ενός σχολεία, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΠΣ μόνο το πρώτο.