Ανακοίνωση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ7901, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89

Ενστάσεις επί του πίνακα θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ81 που έχουν απομείνει με την ένδειξη "ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ" να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω εναπομείναντα κενά:

αα Σχολεία Κλάδος Κενό
1 Γ/Σ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (-3ω), Γ/Σ ΕΓΝΑΤΙΑΣ(ΠΡΟΦΗΤΗΣ) (-5ω), Γ/Σ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (-4ω) ΠΕ81 1
2 Γ/Σ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ) (-4ω), Γ/Σ ΛΑΧΑΝΑ (ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ) (-3ω) ΠΕ81 1
3 2ο Γ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΑΔΕΝΔΡΟ) (-6ω), Γ/Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ (-2ω) ΠΕ81 1
4 1ο Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (-7ω), 2ο Γ/Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (-4ω) ΠΕ81 1
5 Γ/Σ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ) (-7ω) ΠΕ81 1

Η δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της δήλωσης θα πρέπει αυτή να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (ή να σταλεί με φαξ στο 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703), το αργότερο έως τη Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 09:00πμ.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να δηλώσει κενό που αποτελείται από περισσότερα του ενός σχολεία, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΠΣ μόνο το πρώτο.