ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: « Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Σχολείων Ελλάδας και Ρωσίας»

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αδελφοποίησης των Σχολείων από την Ελλάδα και τη Ρωσία, συμμετείχε στην αποστολή που πραγματοποιήθηκε από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Ρωσία.

Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και έχει τη στήριξη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ελληνικής και της ρωσικής γλώσσας μεταξύ των μαθητών με στόχο τη βελτίωση επικοινωνίας των μαθητών, η διαπολιτισμική προσέγγιση των δύο χωρών στη διαδικασία μάθησης μέσα από την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών και η ανάπτυξη προσωπικών επαφών και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 13 Δημοτικά και 13 Γυμνάσια από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλκίς και Ημαθίας με σχολεία από την περιοχή του Κρασνοντάρ και της Σταυρούπολης στη Νότια Ρωσία.

 

Από τη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης αδελφοποιήθηκαν τα εξής σχολεία:

α) το 3ο Γ/σιο Ελευθερίου-Κορδελιού με το Νο 6 σχολείο και το 6ο Γ/σιο Σταυρούπολης με το Νο 2 σχολείο στην πόλη του Γκελεντζίκ

β) το 3ο Γ/σιο Σταυρούπολης με το Νο 25 σχολείο στην πόλη του Σότσι

γ) το 3ο Γ/σιο Ευόσμου με το Νο 21 σχολείο και το 4ο Γ/σιο Ευόσμου με το Νο 28 σχολείο στην πόλη του Νοβοροσίσκ.

Στην αποστολή από μέρους της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ο Δ/ντής του 3ου Γ/σιου Ελευθερίου-Κορδελιού Χαρατσής Απόστολος, ο Δ/ντής του 6ου Γ/σιου Σταυρούπολης Σαμαρίνας Νικόλαος, ο Δ/ντής του 3ου Γ/σιου Σταυρούπολης Παπαρδέλας Ανδρέας, η Δ/ντρια και η Υποδ/ντρια του 3ου Γ/σιου Ευόσμου Τσιόνκη Μαγδαληνή και Γρουνίδου Χρυσή αντίστοιχα, η Δ/ντρια του 4ου Γ/σιου Ευόσμου Μαζηρίδου Ευδοξία και η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού Περχανίδου Ιωάννα.