Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν για την Εξατομικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη, να προσέλθουν την Τρίτη 13-11-2018 στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης για να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο , καθώς η απόφαση τοποθέτησής τους θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα.