Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν στη σχολική μονάδα υπηρέτησης τους και επιθυμούν να διατεθούν μερικά ή ολικά σε ΔΙΕΚ που ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Παρασκευή 8-2-2019 και ώρα 15.00. Επισυνάπτονται πίνακες με τα κενά των ΙΕΚ όπως αυτά έχουν σταλεί στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Για τους εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν διατεθεί σε ΙΕΚ θα παραταθεί η διάθεσή τους για το Εαρινό Εξάμηνο, μετά από σχετική τους αίτηση.