Ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την Τρίτη 19/02/2019.