Ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 20/02/2019 έως και την Παρασκευή 22/02/2019.