Φροντιστήρια

Υποκατηγορίες

Σας ενημερώνουμε πως οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για:

  • Αντιστοιχία ξένου τίτλου σπουδών
  • Θεώρηση Εγγράφων από σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας

είναι από 8:30 έως 14:00.

Για θεώρηση εγγράφων (Απολυτήρια, Αποδεικτικά σπουδών, Βεβαιώσεις φοίτησης, Βεβαίωση συμμετοχής/πρόσβασης) για την επίθεση σφραγίδας χάγης - ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 2310 640264