Η ίδρυση του Εθνικού Δικτύου

Το Εθνικό Δίκτυο ιδρύθηκε από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε για διετή λειτουργία, το 2022-2023 και 2023-2024, σύμφωνα με την Απόφαση Φ7/ΕΠ/16776/57195/Δ7/24-05-2023 του ΥΠΑΙΘ (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία – Τμήμα Α΄).

Σκοπός του Δικτύου

Να λειτουργήσει ως πεδίο συνάντησης, εκπαίδευσης και διαλόγου μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από σχολεία της Ελλάδας και της ομογένειας σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας αξιοποιώντας την περιβαλλοντική Ατζέντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της UNESCO (Ατζέντα 2030) με έμφαση στο πεδίο της συμμετοχής και δράσης.

Σε ποιόν απευθύνεται

Το Δίκτυο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας. Προϋπόθεση για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα είναι να υλοποιεί το τρέχον σχολικό έτος εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων με θεματική που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του Δικτύου.

Υποστήριξη

Η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών του Δικτύου θα πραγματοποιείται με δια ζώσης ή διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας, μέσω ειδική πλατφόρμας, που θα δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό και μέσω ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υποστήριξη των μελών του Δικτύου έχει σκοπό να ενισχύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δουλειά των σχολικών ομάδων στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η διάχυση και κοινοποίηση των Προγραμμάτων αυτών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα θα γίνεται μέσω της παρουσίασής τους στο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο.

Τα νέα του δικτύου