Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες που δεν ανήκουν στην Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και επιθυμούν την συμμετοχή τους σε Θεματικό Δίκτυο να συμπληρώσουν την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο αντί για τον σύνδεσμο που αναγράφεται στο έγγραφο.