Διεύθυνση:
Κολοκοτρώνη 22
Σταυρούπολη
564 30
Τηλέφωνο:
2310-605703
Φαξ:
2310-640265
Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)