Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2023Α από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθημερινά 07:30-14:30 (2ος όροφος, γραφείο 4, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 605 703).

Τα Πιστοποιητικά επιδίδονται στους/στις επιτυχόντες/ούσες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι/ες) ή σε κάποιον τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία courier) με εξουσιοδότηση μέσω gov.gr. 

Εκδηλώσεις της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών (τοποθετήσεις-διαθέσεις-μεταθέσεις-αποσπάσεις κλπ)

Διάφορα

Εξετάσεις

Σύμβουλοι εκπαίδευσης

Επιμορφώσεις

Μαθητές