ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δρ. ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ80 Διευθύντρια Εκπαίδευσης 2310605703 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οργάνωση και διεξαγωγή Πανελλαδικών εξετάσεων,ΚΠΓ και κάθε είδους διαγωνισμών, Σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία 2310588382 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Γραμματεία Διεύθυνσης--Παραλαβή ΚΠγ 2310605703 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΥΡΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση Αλληλογραφίας-Φωτοτυπίες 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αντιστοιχία και αναγωγή στη 20βαθμη βαθμολογική τίτλων σπουδών του εξωτερικού , Κατάταξη σε τάξη από ξένα σχολεία-Γνησιότητα τίτλων σπουδών 2310640264 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΞΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση Αλληλογραφίας-Φωτοτυπίες 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραμματεία Διευθυντή-Παραλαβή ΚΠγ 2310605703 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑ ΒΑΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οργάνωση και διεξαγωγή Πανελλαδικών εξετάσεων,ΚΠΓ και κάθε είδους διαγωνισμών, Σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία 2310588382 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Εκπαιδευτικές επισκέψεις ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών-Δικαιούχοι μαθητές δωρεάν μετακίνησης 2310640003 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση αλληλογραφίας 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων-Τήρηση Αρχείου 2310656471 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Α΄ Διοικητικού 2310640262 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων-Τήρηση Αρχείου 2310656471 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Εκπαιδευτικές επισκέψεις ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών. Δικαιούχοι μαθητές δωρεάν μετακίνησης 2310640003 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΣΕΝΕΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιδιωτικά σχολεία-Επιβολή προστίμου σε φροντιστήρια-Άρση άδειας σε φροντιστήρια-Θεωρήσεις απολυτηρίων-Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων 2310640264 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων 2310472110 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-δαπάνες δικαστικών αποφάσεων-εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων, ΚΠγ, ΑΣΕΠ 2310651541 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού έλεγχος και συμπλήρωση ατομικών φακέλων των αναπληρωτών όλων των προγραμμάτων, πρώτος έλεγχος των παρουσιολογίων όλων των προγραμμάτων- ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών μονίμων και αναπληρωτών και ανάρτηση στο taxis -μηνιαία συμπλήρωση πινάκων 3 2310605358 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, άδειες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία αναπληρωτών κρατικού προϋπολογισμού-ΠΔΕ-ΕΚΟ-Προσφυγόπαιδων-ενισχυτικής-ΚΠπ-ωρομισθίων Καλλιτεχνικού σχολείου-ενίσχυση υποστηρικτικών δομών-ΠΕΠ εξειδικευμένη και οι αντίστοιχες μηνιαίες πληρωμές τους 2310640260 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πληροφορικής έλεγχος και συμπλήρωση ατομικών φακέλων των αναπληρωτών όλων των προγραμμάτων, πρώτος έλεγχος των παρουσιολογίων όλων των προγραμμάτων,αναπληρωτής καταχωριστής όλων των προγραμμάτων 2310640260 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Τακτική μισθοδοσία μονίμων-Δεκαπενταετίες συνταξιούχων 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Χορήγηση ΜΚ μονίμων-Αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων-Τακτική μισθοδοσία μονίμων 2310605358 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Λειτουργικές δαπάνες-Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων-συμβόλαια ανάθεσης έργων 2310588382 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΡΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Όλες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Εντολές μετακίνησης-έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΕΦΤΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη οικονομικού-μισθοδοσίας μονίμων-ΑΠΔ ΕΦΚΑ 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Όλες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Υπερωρίες εκπαιδευτικών-Οδοιπορικά υπαλλήλων-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών-Έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, άδειες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία εξατομικευμένης-εξειδικευμένης-Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ και οι αντίστοιχες μηνιαίες πληρωμές τους 2310605358 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ 2310640261 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και χορήγηση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Έκδοση διοικητικών πράξεων για χορήγηση αδειών στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικού, Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής σε υγειονομικές επιτροπές 2310587229 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640269 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΚΑΡΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Αποφάσεις τοποθέτησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Έλεγχος γνησιότητας των φακέλων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας του 5% των εγγράφων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Συμβάσεις μαθητείας φοιτητών 2310605358 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΚΟΛΟΒΟΔΑ ΑΝΘΗ ΠΕ11 Κοινοποιήσεις, Θέματα μόνιμου προσωπικού, Τήρηση ατομικών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης, Δειγματοληπτικός έλεγχος 5% των εγγράφων μονίμων εκπαιδευτικών 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Τήρηση ατομικών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης 2310640269 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ06 Επαλήθευση γνησιότητας των τίτλων σπουδών και των εγγράφων και στοιχείων των ατομικών φακέλων μονίμων 2310640236 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640187 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων, Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών 2310640236 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, Γραμματέας ΠΥΣΔΕ 2310640261 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό 2310640263 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Γ' Προσωπικού, Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής στα υπηρεσιακά συμβούλια, Κινητικότητα, Αξιολόγηση, Ψηφιακό οργανόγραμμα, Μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού, Κατανομή προσωπικού και στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης 2310640262 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 Έλεγχος γνησιότητας των φακέλων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας του 5% των εγγράφων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2310640263 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Αναγνώριση προϋπηρεσίας πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Έλεγχος γνησιότητας πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επαλήθευση γνησιότητας προϋπηρεσίας 2310640260 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδικασία λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση και τη σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών 2310643421 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 2310640261 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640236 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310587401 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΩΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και χορήγηση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και χορήγηση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμου προσωπικού 2310640263 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΑΡΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διαδικασία λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση και τη σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών 2310640213 2310642570 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Πληροφορικής Ψηφιοποίηση ατομικών φακέλων, Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 2310 587454 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Προϊστάμενος τμήματος Δ' Πληροφορικής & νέων τεχνολογιών -
Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Ψηφιακές υπογραφές
2310640049 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας 2310640049 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΝΕΤ 2310587019 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Στατιστικά, Μηχανοργάνωση
2310640049 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΝΕΤ 2310587019 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΥΡΙΝΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού e-datacenter - Στατιστικά 2310640049 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΖΕΠ-ΔΥΕΠ, Εγγραφές-Μετεγγραφές, Φοίτηση-Αξιολόγηση, Πανελλαδικές Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ, Μηχανογραφικό ΓΕΛ, Ολιγομελή Φ.Α., Ολιγομελή λόγω χώρου, Αναβαθμολογήσεις 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΔΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ενισχυτική Διδασκαλία Γ/Σ, Ενισχυτική ειδικών μαθημάτων 2310 640003 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ειδική Αγωγή, Κατ' οίκον/ιδίαν διδασκαλία 2310 587228 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα COVID, Εγγραφές-Μετεγγραφές, Φοίτηση-Αξιολόγηση, Παρακολούθηση Ύλης ΓΕΛ, Ωρολόγια προγράμματα 2310 640236 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΚΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Επαγγελματική Εκπαίδευση: Κενά-πλεονάσματα, Δείκτες, Ολιγομελή ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Ερωτήσεις Βουλή 2310 587401 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Επαγγελματική Εκπαίδευση - Μαθητεία, Παρακολούθηση Ύλης ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ, Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή, Κατ' οίκον/ιδίαν διδασκαλία 2310 587228 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Άδειες εισόδου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Εκπρόθεσμες εγγραφές ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, ΚΠΠ 2310 640003 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κατανομή, Παρατηρητήριο Διαχείρισης Κρίσεων, Υπεύθυνοι ΥΣΕΦΕ, ΣΕΠΕΗΥ 2310 587292 2310 649717
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κατανομή, Βραβεία-Αριστεία, Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας (Άσκηση σεισμού, Εσωτερικοί κανονισμοί…) 2310 587292 2310 649717
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ11 Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 2310 587292 2310 649717
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Προωθήσεις εγγράφων πρωτοκόλλου, Διαθέσεις για εξετάσεις κατ΄ ιδίαν, Πρακτικά αναπλήρωσης ωρών λόγω καταλήψεων, Πρακτικά μη προσμέτρησης απουσιών, Μαθητικές κοινότητες 2310 640003 2310640265
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ8706 Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2310587994 2310640265
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ01 Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2310587545 2310640265