ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δρ. ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2310605703
ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Α΄ Διοικητικού 2310640262
ΓΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Πληροφορικής Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων - Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 2310656471
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων-Τήρηση Αρχείου 2310656471
ΚΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οργάνωση Πανελλαδικών εξετάσεων, ΚΠΓ, Πολιτογράφησης και κάθε είδους εξετάσεων - Σχολικές μεταβολές – Επιτροπές καταλληλότητας 2310588382
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων 2310472110
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Γραμματεία Διεύθυνσης - Παραλαβή ΚΠγ – Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις του ΚΠγ – Δειγματοληπτικός έλεγχος 5% 2310605703
ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό – Ενημέρωση για εκπαιδευτικές εκδρομές και περιπάτους – Θεωρήσεις για το γνήσιο της υπογραφής των Διευθυντών/ντριων σχολείων – Βεβαιώσεις για δωδεκαετή φοίτηση – Βεβαιώσεις συνέχισης σπουδών στο εξωτερικό 2310643421
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αντιστοιχίες τίτλων σπουδών από το εξωτερικό – Κατάταξη σε τάξη ελληνικού σχολείου μαθητών από το εξωτερικό 2310640264
ΞΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Εκκαθάριση αρχείου - Σύνταξη λίστας ενόρκων, μεταφραστών και εμπειρογνωμόνων - Θερινές υπηρεσίες – Επιβεβαιώσεις γνησιότητας 2310640259
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Οργάνωση Πανελλαδικών εξετάσεων, ΚΠΓ, Πολιτογράφησης και κάθε είδους εξετάσεων - Σχολικές μεταβολές – Επιτροπές καταλληλότητας 2310588382
ΠΑΝΤΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραμματεία Διεύθυνσης - Παραλαβή ΚΠγ – Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις του ΚΠγ – Δειγματοληπτικός έλεγχος 5% 2310605703
ΠΙΕΡΙΑ ΒΑΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οργάνωση Πανελλαδικών εξετάσεων, ΚΠΓ, Πολιτογράφησης και κάθε είδους εξετάσεων - Σχολικές μεταβολές – Επιτροπές καταλληλότητας 2310588382
ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μεταφορά μαθητών από την αιρετή Περιφέρεια – Έκθεση λειτουργίας σχολικών μονάδων – Πρωτοκόλληση και χρέωση εισερχόμενων εγγράφων 2310656471
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων-Τήρηση Αρχείου 2310656471
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό – Ενημέρωση για εκπαιδευτικές εκδρομές και περιπάτους – Χρέωση εισερχόμενων εγγράφων 2310640262
ΤΣΕΝΕΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια - Έλεγχος φροντιστηρίων μετά από καταγγελία – Ιδιωτικά σχολεία 2310640264
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων 2310472110
ΤΜΗΜΑ Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΕΦΤΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη Τμήματος Β' Οικονομικού - ΑΠΔ ΕΦΚΑ 2310605321
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ0401 2310605358
ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-δαπάνες δικαστικών αποφάσεων-εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων, ΚΠγ, ΑΣΕΠ 2310651541
ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών ενισχυτικής 2310640260
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πληροφορικής Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών εξειδικευμένης-εξατομικευμένης 2310640003
ΓΚΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών ΜΝΑΕ, υποστήριξη σχολικών μονάδων και ΠΔΕ τρίμηνα COVID-19 2310640003
ΓΚΟΥΛΙΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Έλεγχος απουσιολογίων αναπληρωτών ΠΔΕ 2310605358
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Τακτική μισθοδοσία μονίμων-Δεκαπενταετίες συνταξιούχων, μισθοδοσία αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού 2310605321
ΔΡΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Υπερωρίες εκπαιδευτικών - Πανελλήνιες - Ελεγκτικό συνέδριο (Ν.1256/1982) 2310651541
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Χορήγηση ΜΚ μονίμων-Αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων-Τακτική μισθοδοσία μονίμων, συμβάσεις αναπληρωτών Ενισχυτικής και Κρατικού Προϋπολογισμού, οδοιπορικά Συμβούλων Εκπαίδευσης 2310605358
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Λειτουργικές δαπάνες-Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων-συμβόλαια ανάθεσης έργων-Εκκαθάριση παγίων δαπανών ΠΔΕ 2310588382
ΚΟΣΕΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΚΟ, ΔΥΕΠ και Μαθητείας 2310640003
ΚΡΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Όλες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310640260
ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Εντολές μετακίνησης-έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Όλες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310605321
ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Υπερωρίες εκπαιδευτικών-Οδοιπορικά υπαλλήλων-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων-Εκκαθάριση παγίων δαπανών ΠΔΕ 2310651541
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αρχείο
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Μηνιαίες μεταβολές μισθοδοσίας μονίμων - Αναζήτηση μισθολογικών μητρώων παρελθόντων ετών - Μηνιαίος έλεγχος νομιμότητας αποδοχών 2310605321
ΧΟΥΡΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 Αρχείο
ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϊσταμένη Τμήματος Γ' Προσωπικού 2310587545
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ86 Έλεγχος γνησιότητας - δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας ΙΔΟΧ 2310640263
ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Χορήγηση αδειών, παραπομπή σε υγειονομικές επιτροπές 2310640213
ΓΙΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640269
ΓΚΑΡΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2310640236
ΓΚΟΛΟΒΟΔΑ ΑΝΘΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κοινοποιήσεις, Θέματα μόνιμου προσωπικού, τήρηση ατομικών φακέλων, δειγματοληπτικός έλεγχος μονίμων εκπαιδευτικών 2310640213 2310642570
ΚΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης 2310640261
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΠΕ01 Κοινοποιήσεις 2310587545
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων 2310640261
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2310587545
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640187
ΚΥΡΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κοινοποιήσεις εγγράφων - διακίνηση αλληλογραφίας τμήματος προς ΔΥΕΕ και Διοικητική Περιφέρεια – Συγκέντρωση εβδομαδιαίου rapid test 2310643421
ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
ΜΙΓΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2310640236
ΜΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640187
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2310640236
ΠΑΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό 2310640263
ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640269
ΡΑΔΙΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, Άδειες Άσκησης Ιδιωτικού Έργου 2310640261
ΡΑΧΙΓΚΕΡ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Γραμματεία σχολικών συμβούλων, διενέργεια διαβιβαστικών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών. 2310640213 2310642570
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ 2310640261
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων – Κινητικότητα 2310587545
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προσλήψεις - αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΙΔΟΧ, έλεγχος γνησιότητας 2310643421
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λύση υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών 2310643421
ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χορήγηση αδειών, παραπομπή σε υγειονομικές επιτροπές 2310640213
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Άδειες αναπληρωτών – Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΕΠΕ-Εργάνη,ΟΠΣΥΔ, Ποινικό Μητρώο) - ΑΣΕΠ - Επικαιροποίηση στοιχείων υποψήφιων αναπληρωτών 2310640236
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ Πληροφορικής Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΠΥΣΔΕ 2310640261
ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310587401
ΤΣΩΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας, προαγωγές, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό 2310640263
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας, προαγωγές, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμου προσωπικού 2310640263
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Προϊστάμενος τμήματος -
Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Ψηφιακές υπογραφές
2310640049
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659
ΒΑΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Πληροφορικής Ψηφιοποίηση και συντήρηση ατομικών φακέλων, Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 2310587639
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας 2310640049
ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΝΕΤ 2310587019
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Στατιστικά, Μηχανοργάνωση
2310640049
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΕ80 Myschool - e-datacenter 2310640049
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΝΕΤ 2310587019
ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΑΝΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΕ11 Προϊστάμενος Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2310 641800
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Φοίτηση-Αξιολόγηση μαθητών/τριών, Πανελλαδικές Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ, Μηχανογραφικό ΓΕΛ, Οριστικοποίηση τμημάτων ΓΕΛ- Ολιγομελή ΓΕΛ 2310 641800
ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Επαγγελματική Εκπαίδευση, Παρακολούθηση Ύλης ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές-Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ, Ηλεκτρονικές/Εκπρόθεσμες Εγγραφές ΕΠΑΛ, Μετεγγραφές ΕΠΑΛ 2310649717
ΚΑΔΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ενισχυτική Διδασκαλία, Εκπρόθεσμες Εγγραφές ΓΕΛ, Κατ΄ εξαίρεση Εγγραφές ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2310 587994
ΚΑΪΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αρχείο
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή - Κενά Ειδικής Αγωγής, Έλεγχος ωρολόγιων προγραμμάτων 2310 587228
ΚΟΚΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κενά-πλεονάσματα Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπ/σης, Οριστικοποίηση τμημάτων Γυμνασίων και ΕΠΑΛ, Ολιγομελή ΕΠΑΛ, Διαθέσεις ΕΚ, Δείκτες ΕΣΠΑ 2310 587401
ΚΟΥΡΕΜΠΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ81 ΖΕΠ-ΔΥΕΠ, Καταγραφή Προσφύγων, Σύμβουλοι σχολικής ζωής, Παιδαγωγικοί σύμβουλοι-Μέντορες, Πρακτικά εργαστηρίου δεξιοτήτων, Ενδοσχολικοί Συντονιστές, εσωτερικοί κανονισμοί Θέματα Υγειηνής και Αφάλειας, Υπεύθυνοι ΥΣΕΦΕ, ΣΕΠΕΗΥ 2310649717
ΜΙΓΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή - Κενά Ειδικής Αγωγής - Έλεγχος ωρολόγιων προγραμμάτων, Ολιγομελή Φ.Α. 2310587994
ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ευρωπαϊκά προγράμματα 2310640265
ΝΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Καινοτόμες δράσεις,Περιβαλλοντική, Μαθητικοί διαγωνισμοί, Συγχαρητήριες επιστολές, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά προγράμματα 2310640265
ΝΤΑΛΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ86 Καινοτόμες δράσεις,Περιβαλλοντική, Μαθητικοί διαγωνισμοί, Συγχαρητήριες επιστολές, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά προγράμματα 2310640265
ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή - Κατατακτήριες Εξετάσεις Κρατουμένων - ΚΕΘΕΑ 2310 587228
ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κατανομή μαθητών, Διοργάνωση σχολικών αγώνων, ΤΕΦΑΑ 2310 587292
ΡΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή - Κενά Ειδικής Αγωγής 2310 587228
ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Μετεγγραφές Γ/σίων - ΓΕΛ, Παρακολούθηση Ύλης ΓΕΛ, Αναβαθμολογήσεις, Βραβεία-Αριστεία 2310643421
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κατανομή μαθητών, Διοργάνωση σχολικών αγώνων, ΤΕΦΑΑ 2310 587292
ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Καταλήψεις, Πρακτικά αναπλήρωσης ωρών, Πρακτικά μη προσμέτρησης απουσιών, Mετεγγραφές στο εξωτερικό, διαθέσεις για εξετάσεις κατ΄ ιδίαν, Μαθητικές Κοινότητες, Καλλιτεχνικό Σχολείο 2310 641800