ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δρ ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ80 Οικονομολόγος Διευθύντρια Εκπαίδευσης 2310605703 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Γραμματεια Διευθυντη-Αποχές μαθητών-Παραλαβή ΚΠγ 2310605703 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΥΡΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση Αλληλογραφίας 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση αλληλογραφίας-προγράμματα καινοτόμων δράσεων (περιβαλλοντικά) 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Αντιστοιχίες τίτλων σπουδών-Εγγραφές από ξένα σχολεία-γνησιότητα τίτλων σπουδών 2310640264 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΞΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση αλληλογραφίας 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων 2310656471 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Γραμματεία Διευθυντή-Αποχές μαθητών-Παραλαβή ΚΠγ 2310605703 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑ ΒΑΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Χωροταξική κατανομή μαθητών 2310588382 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μετακινήσεις εκπαιδευτικών & μαθητών 2310640003 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση αλληλογραφίας
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Α΄ Διοικητικου 2310640262 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων 2310656471 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Μετακινήσεισ εκπαιδευτικών & μαθητών 2310640003 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΣΕΝΕΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 Ιδιωτικά σχολεία 2310640264 2310640265
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αποθήκη βιβλίων 2310472110 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-δαπάνες δικαστικών αποφάσεων-εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων, ΚΠγ, ΑΣΕΠ 2310651541 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, άδειες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία αναπληρωτών κρατικού προϋπολογισμού-ΠΔΕ-ΕΚΟ-Προσφυγόπαιδων-ενισχυτικής-ΚΠπ-ωρομισθίων Καλλιτεχνικού σχολείου-ενίσχυση υποστηρικτικών δομών-ΠΕΠ εξειδικευμένη και οι αντίστοιχες μηνιαίες πληρωμές τους 2310640260 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Τακτική μισθοδοσία μονίμων-Δεκαπενταετίες συνταξιούχων 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Χορήγηση ΜΚ μονίμων-Τακτική μισθοδοσία μονίμων  2310605358 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Λειτουργικες δαπάνες-Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων-συμβόλαια ανάθεσης έργων-δαπάνες Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2310588382 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΚΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ01 Προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ, έλεγχος και συμπλήρωση ατομικών φακέλων των αναπληρωτών όλων των προγραμμάτων, πρώτος έλεγχος των παρουσιολογίων όλων των προγραμμάτων 2310605358 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Εντολές μετακίνησης-έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΕΦΤΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη οικονομικού-μισθοδοσίας μονίμων-ΑΠΔ ΕΦΚΑ 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ολες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310605321 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Υπερωρίες εκπαιδευτικών-Οδοιπορικά υπαλλήλων-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541 2310640265
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών-Έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, άδειες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία εξατομικευμένης-εξειδικευμένης-Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ και οι αντίστοιχες μηνιαίες πληρωμές τους 2310605358 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 2310640261 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Άδειες 2310640213 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αρχείο
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Πληροφορικής Κενά-πλεονάσματα  Γενικής εκπαίδευσης 2310640269 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΚΑΡΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Θέματα αναπληρωτών 2310605358 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 Κοινοποιήσεις-Θέματα μόνιμου προσωπικού 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ86 Κενά-πλεονάσματα  Γενικής εκπαίδευσης 2310640269 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ11 Γνησιότητα 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Πληροφορικής Κενά-πλεονάσματα  Γενικής εκπαίδευσης 2310640187 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 2310640261 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πειθαρχικό 2310640236 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πειθαρχικό 2310640236 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Γ' Προσωπικού 2310640262 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα αναπληρωτών 2310640260 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συντάξεις-Θέματα μόνιμου προσωπικού 2310643421 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Γραμματεία ΠΥΣΔΕ 2310640261 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Κενά-πλεονάσματα Ε.Ε. 2310587401 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΩΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ01 Αναγνώριση προϋπηρεσίας-Θέματα μόνιμου προσωπικού 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ78 Πειθαρχικό 2310640236 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Θέματα μόνιμου προσωπικού 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Βαθμολογική εξέλιξη-Θέματα μόνιμου προσωπικού 2310640213 2310642570 2310640265
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΨΑΡΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων Συντάξεις-Θέματα μόνιμου προσωπικού 2310643421 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Προϊστάμενος τμήματος Δ' Πληροφορικής &  νέων τεχνολογιών -
Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Ψηφιακές υπογραφές
2310640049 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Στατιστικά, Μηχανοργάνωση
2310640049 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΥΡΙΝΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Myschool - e-datacenter 2310640049 2310640265
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Myschool - e-datacenter 2310640003 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα Εγγραφών-μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών, διαίρεση τάξεων σε τμήματα,  ζητήματα φοίτησης προσφύγων σε ΔΥΕΠ και ΖΕΠ, Πανελλαδικές Εξετάσεις 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Προϊσταμένη τμ. Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ86 Ιστοσελίδα Διεύθυνσης, ΚΠγ, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Πρόγραμμα ΚΠπ, Θέματα Εγγραφών-μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΔΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ενισχυτική Διδασκαλία 2310 640003 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
Πρόγραμμα ΚΠπ
2310 640003 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΩΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΕ80 Ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας 2310 641800 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή, Κατ' οίκον/ιδίαν διδασκαλία 2310 587228 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Μαθητεία και Παρακολούθηση ύλης  Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων  των ΕΠΑ.Λ., Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων 2310 640003 2310640265
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Φυσική Αγωγή (Γραμματεία,Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων, Αγώνες Αθλοπαιδείας Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων, θέματα παρελάσεων, μοριοδότηση μαθητών-αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, απουσίες μαθητών-αθλητών, Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.)  2310 587292 2310 649717
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Φυσική Αγωγή (Οικονομικά Αγώνων, Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων, Αγώνες Αθλοπαιδείας Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων, θέματα παρελάσεων, μοριοδότηση μαθητών-αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, απουσίες μαθητών-αθλητών, Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.)   2310 587292 2310 649717
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ01 2310587545
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ8706 2310587994