ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δρ. ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ80 Διευθύντρια Εκπαίδευσης 2310605703
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οργάνωση και διεξαγωγή Πανελλαδικών εξετάσεων,ΚΠΓ και κάθε είδους διαγωνισμών, Σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία 2310588382
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Γραμματεία Διεύθυνσης--Παραλαβή ΚΠγ 2310605703
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΥΡΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση Αλληλογραφίας-Φωτοτυπίες
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αντιστοιχία και αναγωγή στη 20βαθμη βαθμολογική τίτλων σπουδών του εξωτερικού , Κατάταξη σε τάξη από ξένα σχολεία-Γνησιότητα τίτλων σπουδών 2310640264
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΞΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Διαχείριση Αλληλογραφίας-Φωτοτυπίες
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραμματεία Διευθυντή-Παραλαβή ΚΠγ 2310605703
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑ ΒΑΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Οργάνωση και διεξαγωγή Πανελλαδικών εξετάσεων,ΚΠΓ και κάθε είδους διαγωνισμών, Σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία 2310588382
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Εκπαιδευτικές επισκέψεις ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών-Δικαιούχοι μαθητές δωρεάν μετακίνησης 2310640003
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Α΄ Διοικητικού 2310640262
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Πρωτοκόλληση εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων-Τήρηση Αρχείου 2310656471
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Εκπαιδευτικές επισκέψεις ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών. Δικαιούχοι μαθητές δωρεάν μετακίνησης 2310640003
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΣΕΝΕΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιδιωτικά σχολεία-Επιβολή προστίμου σε φροντιστήρια-Άρση άδειας σε φροντιστήρια-Θεωρήσεις απολυτηρίων-Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων 2310640264
Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων 2310472110
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-δαπάνες δικαστικών αποφάσεων-εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων, ΚΠγ, ΑΣΕΠ 2310651541
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών ΠΔΕ 2310640260
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πληροφορικής Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών εξειδικευμένης-εξατομικευμένης 2310605358
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΚΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών ΜΝΑΕ, υποστήριξη σχολικών μονάδων και ΠΔΕ τρίμηνα COVID-19 2310605358
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Τακτική μισθοδοσία μονίμων-Δεκαπενταετίες συνταξιούχων 2310605321
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Χορήγηση ΜΚ μονίμων-Αγωγές διεκδίκησης δώρων και επιδομάτων-Τακτική μισθοδοσία μονίμων, συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών Ενισχυτικής και Κρατικού Προϋπολογισμού 2310605358
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Λειτουργικές δαπάνες-Παραλαβή και διάθεση πάσης φύσεως υλικών και μέσων-συμβόλαια ανάθεσης έργων 2310588382
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΕΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών, έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία αναπληρωτών ΕΚΟ, ΔΥΕΠ και Μαθητείας 2310640260
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΡΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Όλες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310605321
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΥΠΡΑΝΗΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Εντολές μετακίνησης-έλεγχος δαπανών μεταφοράς μαθητών-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΕΦΤΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη οικονομικού-μισθοδοσίας μονίμων-ΑΠΔ ΕΦΚΑ 2310605321
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Όλες οι ΑΠΔ ΙΚΑ - ΑΠΔ Δημοσίου-Ενστάσεις και πρόστιμα όλων των ασφαλιστικών ταμείων-Μισθοδοσία μονίμων 2310605321
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϋπολογισμός-Μητρώο δεσμεύσεων-Υπερωρίες εκπαιδευτικών-Οδοιπορικά υπαλλήλων-Εκκαθάριση δαπανών πανελληνίων 2310651541
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Συμβάσεις και μισθοδοσία αναπληρωτών-Έλεγχος παρουσιολογίων, απεργίες, μισθοδοσία εξατομικευμένης-εξειδικευμένης-Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ, υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους 2310649717
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΥΣΔΕ 2310640261
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και χορήγηση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Έκδοση διοικητικών πράξεων για χορήγηση αδειών στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικού, Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής σε υγειονομικές επιτροπές 2310640213
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640269
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΚΑΡΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Αποφάσεις τοποθέτησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Έλεγχος γνησιότητας των φακέλων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας του 5% των εγγράφων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Συμβάσεις μαθητείας φοιτητών 2310640213
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΚΟΛΟΒΟΔΑ ΑΝΘΗ ΠΕ11 Κοινοποιήσεις, Θέματα μόνιμου προσωπικού, Τήρηση ατομικών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης, Δειγματοληπτικός έλεγχος 5% των εγγράφων μονίμων εκπαιδευτικών 2310640213 2310642570
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ06 Επαλήθευση γνησιότητας των τίτλων σπουδών και των εγγράφων και στοιχείων των ατομικών φακέλων μονίμων 2310640236
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640187
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων, Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων και αναπληρωτών 2310640236
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, Γραμματέας ΠΥΣΔΕ 2310640261
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό 2310640263
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη τμήματος Γ' Προσωπικού, Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής στα υπηρεσιακά συμβούλια, Κινητικότητα, Αξιολόγηση, Ψηφιακό οργανόγραμμα, Μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού, Κατανομή προσωπικού και στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης 2310640262
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 Έλεγχος γνησιότητας των φακέλων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας του 5% των εγγράφων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2310640263
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Αναγνώριση προϋπηρεσίας πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Έλεγχος γνησιότητας πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επαλήθευση γνησιότητας προϋπηρεσίας 2310640260
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδικασία λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση και τη σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών 2310643421
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, Διοικητική υποστήριξη διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 2310640261
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕ Πληροφορικής Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310640261
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μεταθέσεις, Βελτιώσεις, Αποσπάσεις, Τοποθετήσεις, Διαθέσεις εκπαιδευτικών 2310587401
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣΩΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και χορήγηση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και χορήγηση βεβαιώσεων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμου προσωπικού 2310640263
Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών μονίμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 2310640213 2310642570
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΑΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Πληροφορικής Ψηφιοποίηση και συντήρηση ατομικών φακέλων, Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 2310 587454
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310640049
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Προϊστάμενος τμήματος Δ' Πληροφορικής & νέων τεχνολογιών -
Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Ψηφιακές υπογραφές
2310640049
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας 2310640049
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΝΕΤ 2310587019
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Πληροφορικής Πληροφοριακά Συστήματα υπηρεσίας
Στατιστικά, Μηχανοργάνωση
2310640049
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΝΕΤ 2310587019
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΥΡΙΝΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Myschool - e-datacenter 2310649659
Δ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού e-datacenter - Στατιστικά 2310640049
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΖΕΠ-ΔΥΕΠ, Εγγραφές-Μετεγγραφές, Φοίτηση-Αξιολόγηση, Πανελλαδικές Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ, Μηχανογραφικό ΓΕΛ, Ολιγομελή Φ.Α., Ολιγομελή λόγω χώρου, Αναβαθμολογήσεις 2310 641800
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2310 641800
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΔΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ενισχυτική Διδασκαλία Γ/Σ, Ενισχυτική ειδικών μαθημάτων 2310 640003
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ειδική Αγωγή, Κατ' οίκον/ιδίαν διδασκαλία 2310 587228
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΚΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Επαγγελματική Εκπαίδευση: Κενά-πλεονάσματα, Δείκτες, Ολιγομελή ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Ερωτήσεις Βουλή 2310 587401
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Επαγγελματική Εκπαίδευση - Μαθητεία, Παρακολούθηση Ύλης ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ, Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2310 641800
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ειδική Αγωγή, Κατ' οίκον/ιδίαν διδασκαλία 2310 587228
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΣΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Καινοτόμες δράσεις, Μαθητικοί διαγωνισμοί, Eurobank, Συγχαρητήριες επιστολές, Βιβλιοθήκες 2310 587545
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Άδειες εισόδου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, Εκπρόθεσμες εγγραφές ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, ΚΠΠ 2310 640003
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κατανομή, Παρατηρητήριο Διαχείρισης Κρίσεων, Υπεύθυνοι ΥΣΕΦΕ, ΣΕΠΕΗΥ 2310 587292
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Κατανομή, Βραβεία-Αριστεία, Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας (Άσκηση σεισμού, Εσωτερικοί κανονισμοί…) 2310 587292
Ε' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Προωθήσεις εγγράφων πρωτοκόλλου, Διαθέσεις για εξετάσεις κατ΄ ιδίαν, Πρακτικά αναπλήρωσης ωρών λόγω καταλήψεων, Πρακτικά μη προσμέτρησης απουσιών, Μαθητικές κοινότητες 2310 641800
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ8706 Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 2310587994