Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συνδέονται με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας για να δηλώσουν τον εκπαιδευτικό που θα παρακολουθήσει την ημερίδα.