1η Πανελλήνια Διαδικτυακή Μαθητική Συνάντηση του Εκπαιδευτικού Δικτύου
«Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη- Έλληνες της Πόλης, Πολίτες της Οικουμένης»