Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των επιτηρητών για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο  4 Μαρτίου 2023, έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.