Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΚΠΓ περιόδου 2022Α

Δείτε το δελτίο τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr