ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022