Δείτε την εγκύκλιο. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.