Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης έως την Τρίτη 7-2-2017.